De participatiewet, banenafspaak en Quotumwet.

Deze drie zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. Ten gevolge van de Participatiewet is de banenafspraak gemaakt zodat werkgevers een doel hebben om naar toe te werken. De Quotumwet is gecreŽerd als pressiemiddel. Deze moet werkgevers stimuleren om de doelstellingen uit de banenafspraak te behalen.

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. De Participatiewet voegt de mensen uit de doelgroepen van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB) samen en zorgt ervoor dat er ťťn regeling komt voor de doelgroep die onder deze drie wetten vallen.

Vanuit de participatiewet is de banenafsrpaak gemaakt. De afspraak om per jaar 125.000 mensen uit eerder genoemde doelgroep aan een baan te helpen.

De Quotumwet moet werkgevers motiveren en stimuleren om de eerder gemaakte banenafspraak daadwerkelijk na te komen. Daarom is de quotumheffing hier een onderdeel van, zodat werkgevers een heffing opgelegd krijgen wanneer zij zich niet aan de banenafspraak houden. Deze heffing geldt overigens alleen bedrijven met meer dan 25 werknemers. De Quotumwet is wel aangenomen, maar nog niet van kracht. De wet treedt in werking wanneer de banenafspraak niet is gehaald en er niet tijdig 100.000 werkplaatsen zijn ingevuld door het bedrijfsleven (tezamen met de 25.000 nieuwe werkplaatsen die worden ingevuld door de overheid). Jaarlijks vindt hier een meting voor plaats. Uit de meting van 2016 bleek dat de markt- en overheidssector voorop liepen op de banenafspraak. Indien uit de meting van 2017 blijkt dat de doelstelling niet wordt gehaald, dan treedt mogelijk alsnog de Quotumwet in werking.

Hoe bereid ik mij voor op de Participatie- en Quotumwet? Wij raden u aan om een overzicht te creŽren zodat u kunt inschatten hoeveel personen uit de doelgroep uw organisatie reeds in dienst heeft. Vraag hiervoor een account aan voor het UWV werkgeversportaal. Hiermee kunt u naar het doelgroepregister gaan en controleren op basis van een burgerservicenummer of iemand onder de banenafspraak valt. Dit geldt zowel voor uw huidige medewerkers alsmede voor een sollicitant die u mogelijk in dienst wilt nemen.

U weet dan ook meteen of u voor de nieuwe medewerker in aanmerking komt voor verschillende vergoedingen en praktische regelingen, zoals premiekorting loondispensatie, loonkostensubsidie en de no-risk polis.