Welkom

Niets is zo moeilijk voor een werkgever als de wetgeving rond de sociale zekerheid in ons land. Binnen een complex stelsel van wetten en regels bent u verplicht de premies voor de Sociale Verzekeringen af te dragen via de loonaangifte.

De kans is groot dat u de afgelopen 5 jaar teveel premies over het loon van uw personeel heeft afgedragen. Dat is geen loze bewering, maar een op ervaring gestoeld feit. In de inmiddels 14 jaar dat wij voor onze klanten de premies controleren, hebben wij ondermeer gezien dat de grondslagen voor de diverse opgelegde premies veelal niet juist zijn berekend door UWV en/of de Belastingdienst. Zo ook de constatering dat de wettelijke bonusregelingen om de arbeidsparticipatie voor bepaalde doelgroepen te stimuleren, slechts gedeeltelijk worden toegepast.

Met de PremieScan controleren wij uw premiebetalingen op basis van no cure, no pay. Als we niets voor u vinden, betaalt u ook niets, maar dan weet u wel dat u geen cent teveel heeft betaald. Baat het niet, schaadt het niet.

Na een langdurige speurtocht door de complexe wereld van ons voortdurend wijzigende sociale stelsel, hebben wij het concept ontwikkeld dat het verschil tussen de eigenlijk te betalen premies en reeds betaalde premies, inzichtelijk maakt. De PremieScan.