Raadpleeg het UWV doelgroepregister voor het aannemen van een nieuwe medewerker.

U kunt via het werkgeversportaal van het UWV het zgn. doelgroepregister raadplegen om te achterhalen of een (toekomstige) medewerker tot een bepaalde doelgroep behoort.

Niet alleen kan een werkgever op deze manier zien of hij voldoet aan de banenafspraak, maar ook of de werkgever mogelijk nog gebruik kan maken van verschillende vergoedingen en praktische regelingen. Denk hierbij aan de premiekorting, loondispensatie, loonkostensubsidie en de no-riskpolis.

In het doelgroepregister staan de volgende groepen geregistreerd:

- Arbeidsbeperkten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

- Wajongers met arbeidsvermogen

- Mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst)

- Mensen met een Wiw-baan/ ID-baan

- Mensen met een medische beperking van voor hun 18e verjaardag of tijdens de studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen

Werkgevers kunnen met een burgerservicenummer (BSN) controleren of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. Een werkgever ziet geen persoonlijke gegevens, alleen een ja of nee op de vraag of iemand in het doelgroepregister staat en een eventuele einddatum van de registratie. Zo weet hij dus of iemand meetelt voor de banenafspraak. Een werknemer is overigens niet verplicht al bij de sollicitatie zijn BSN te geven, dit hoeft pas bij indiensttreding.

Sommige bedrijven bieden als dienst een zgn. instroomscanner aan. Dat wil niets anders zeggen dan dat zij de burgerservicenummers van de medewerkers die u heeft aangenomen, door het UWV doelgroepregister halen. Bespaar u zelf deze kosten, dit kunt u gewoon zelf doen via het werkgeversportaal van het UWV.