Regelingen door werkgevers (gedeeltelijk) onbenut (bron: Trouw)

Er zijn zoveel subsidies en regelingen om werkeloze, arbeidsgehandicapten of ouderen in dienst te nemen, dat werkgevers niet weten welke regelingen wanneer ze mogen toepassen en hierdoor geld mislopen.

Werkbonussen, heffingskortingen, overgangsregelingen, looncompensaties. Er zijn in een paar jaar tijd zoveel subsidies bijgekomen om de arbeidsparticipatie te bevorderen, dat werkgevers door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn meer dan honderd verschillende sociale regelingen, die de ondernemers lang niet allemaal benutten.

Dit alles blijkt uit onderzoek van financieel adviseur Aon gepubliceerd op de voorpagina van de Trouw. Aon onderzocht bij honderden organisaties hoe zij met subsidie en premiekortingen omgaan. Aon concludeerde dat het gemiddelde misgelopen bedrag bij werkgevers met meer dan 250 medewerkers ligt op 87.000 euro. Het is een wirwar aan regelingen. "De overheid zegt dat ze het makkelijker wil maken, maar ze maakt het juist moeilijker" aldus Daniel Rijnbeek van Aon Nederland.

Wij van SV Concepten verbazen ons over dit soort artikelen en nog veel erger, dat dit soort persberichten zondermeer hun weg naar de media vinden, terwijl het gewoon een verkapte advertentie is. Aon suggereert dat de gemiddelde hoogte van de misgelopen subsidies bij werkgevers met meer dan 250 medewerkers, ligt op 87.000 euro. Dit alles bleek uit onderzoek bij hun eigen klanten. Uiteraard tellen de eigen klanten die niets zijn misgelopen in dit onderzoek niet mee. Ook vertelt Aon er niet bij dat men 35% commissie vraagt over de bewerkstelligde subsidie. Hoe gefundeerd zijn deze cijfers vragen wij ons af. Onze ervaringen wijken sterk af van deze bevindingen. Wij ervaren dat de meeste bedrijven weldegelijk op de hoogte zijn van de regelingen en deze prima weten toe te passen wanneer er een oudere medewerker of een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst treedt. De moeilijkheid ligt hem meer in de vraag, hoe te achterhalen valt bij het UWV of de werkgever voor een medewerker in aanmerking komt voor subsidie. Daar kunnen werkgevers mogelijk wel wat hulp bij gebruiken maar om daar nou 35% voor af te moeten staan, lijkt ons duur betaald en al helemaal niet marktconform.

Lees hier het hele artikel in de Trouw