De ReaScan.

Wanneer u een medewerker in dienst neemt, of in dienst heeft, met een bepaalde arbeidshandicap, dan heeft u mogelijk recht om de premiekorting arbeidsgehandicapten toe te passen.

Bij het in dienst nemen van een werknemer met een beperking, kreeg u een premiekorting van EUR 7000 per jaar op basis van een 36-urige werkweek. Werkt de werknemer minder, dan moest de premiekorting evenredig worden aangepast. Ging het om een werknemer met een Wajong met loondispensatie, dan bedroeg de premiekorting max. EUR 3500.

Per 1-1-2016 is de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers voor de gehele doelgroep volgens de Banenafspraak geharmoniseerd en vastgesteld op maximaal EUR 2000 per jaar. Tot de doelgroep behoren momenteel:

- werknemers die door de gemeente moeten worden ondersteund bij het vinden van werk, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en opgenomen zijn in het doelgroepregister;

- werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende) of ID-baan (In- en doorstroombaan);

- werknemers met een Wet Wajong-uitkering en arbeidsvermogen;

- werknemers met een WSW-indicatie.

Voor de gewijzigde premiekorting voor de doelgroep Banenafspraak geldt geen overgangsrecht. Ook voor bestaande werknemers met bijvoorbeeld een Wajong-status die al in dienst zijn, gaat de premiekorting per 1-1-2016 omlaag naar maximaal EUR 2000 per jaar. Er is geen doelgroepverklaring nodig voor het toepassen van deze premiekorting.

Bovendien geldt bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer een overname van de loonbetalingsverplichting door UWV. U betaalt bij ziekte van de werknemer het loon door, maar u kunt bij ziekte van de arbeidsgehandicapte medewerker gedurende de eerste 5 jaar van het dienstverband het ziekengeld terugkrijgen van het UWV, ongeacht de ziekteoorzaak.

Praktijk leert dat de gemiddelde werkgever in in Nederland, slechts ten dele weet wie zijn arbeidsgehandicapte medewerkers zijn. Dit kan ook u geld kosten. Immers hierdoor mist u de premiekortingen waar u recht op heeft en betaalt wellicht ook onterecht het loon door van uw medewerkers wanneer deze ziek zijn. Wij helpen u graag om deze doelgroep in kaart te brengen vanuit een ReaClaim onderzoek.