De PembaScan.

De gedifferentieerde premie voor de WAO werd in het verleden kenbaar gemaakt middes de zgn. PEMBA beschikking. Wellicht kunt u zich dit nog herinneren. Het ging hier om een variabele premie, waarvan de hoogte afhankelijk was van de WAO-instroom bij de werkgever. Het kwam erop neer dat de vervuiler van de WAO hiervoor werd aangeslagen. Later volgde de gedifferentieerde premie WGA en deze is per 1-1-2004 weer opgegaan in de gedifferentieerde premie WHK (Werkhervattingskas).

Stelt u zichzelf nu eens de kritische vraag of u weet wat deze premiecomponent inhoudt en, nog kritischer, of u begrijpt hoe deze tot stand is gekomen. Immers de hoogte van de premie, wordt bepaald door de gegevens die bij UWV over uw werknemers bekend zijn. Kloppen die? Hopelijk wel want de premie wordt als een percentage over uw totale premieloonsom geheven. U zult begrijpen wat de invloed zal zijn wanneer dit percentage verkeerd tot stand is gekomen.

Naast de controle op de juistheid van de opgelegde gedifferentieerde premie over de afgelopen jaren, onderzoeken wij graag voor u wat voordeliger is: eigenrisicodrager (ERD) worden of bij het UWV blijven? Middels een risico-analyse adviseren wij u bij het maken van de juiste beslissing.

De kans is groot dat u de beschikkingen ter kennisgeving aanneemt en de opgelegde premie betaald. Een aanname die u geld kan kosten. Immers de berekeningen zijn complex en de grondslag niet altijd juist. Wij weten waar het mis kan gaan en indien wij dit constateren, corrigeren wij dit voor u met 5 jaar terugwerkende kracht.